Sieťové dvere aj pred kľučku

Záujem o sieťové dvere v letných mesiacoch je veľký, no stáva sa, že montáž sa nedá realizovať napríklad kvôli   kľučke na dverách. Trh ponúka dvere s vlastným rámom (zárubňou), ktorý sa kotví do ostenia, no zo skúsenosti vieme že ostenie nie je v ideálnej rovine, a väčšinou je aj zateplené, takže kotvenie je náročné. Preto ponúkame nový typ dverí s pomocným predsadeným profilom, ktorý umožňuje namontovať sieťové dvere s predsadením 45 mm, čo je dostatočné na bežné kľučky. Možnosť rozšíriť predsadenie je o ďalších 50 mm.